(UA-43625345-1)
Depo České pošty | Kladno 2016-11-15T21:06:50+00:00

Depo České pošty | Kladno

  • Realizace: 12|2012 – 02|2013

  • Střecha: 1300 m²

  • Plášť: 850 m²

  • Lokace stavby: Kladno