(UA-43625345-1)
KYB | Pardubice 2016-11-24T15:38:30+00:00

KYB | Pardubice

  • Realizace: 06|2011

  • Střecha: 560 m²

  • Plášť: 700 m²

  • Lokace stavby: Pardubice

  • Rekonstrukce po tornádu