(UA-43625345-1)
Pepco | Cheb 2016-11-24T15:07:12+00:00

Pepco | Cheb

  • Realizace: 03|2015 – 04|2015

  • Střecha: 450 m²

  • Lokace stavby: Cheb

  • Pomocná ocelová konstrukce