(UA-43625345-1)
Schneeberger | Cheb 2016-11-24T14:52:50+00:00

Schneeberger | Cheb

  • Realizace: 2016

  • Střecha: 1 250 m²

  • Plášť: 1 700 m²

  • Lokace stavby: Cheb

  • Pomocná ocelová konstrukce