(UA-43625345-1)
Panasonic | Plzeň 2016-11-24T15:16:23+00:00

Panasonic | Plzeň

  • Realizace: 11|2009

  • Střecha: 3 000 m²

  • Plášť: 1 200 m²

  • Lokace stavby: Plzeň

  • Pomocná ocelová konstukce